Direct contact? Bel: 035 - 887 77 00

Home > Branches

Het creëren van een optimale samenwerking

De wereld waarin we leven is complex en gaat heel snel. Technologische ontwikkelingen spelen daarbij natuurlijk een grote rol. Met alle partijen in de keten starten we altijd met het helder krijgen van het gemeenschappelijke doel. Vervolgens gaan we na hoe elke partij binnen de keten kan bijdragen aan het doel. Samen gaan we aan de slag en realiseren het beste resultaat voor de eindgebruiker.

Doelgericht en grip op het resultaat

Wij zorgen voor professionele periodieke rapportages die zichtbaar maken of de samenwerking op koers is en of gestelde doelen worden gehaald. Focus blijft het doel en tegelijk analyseren we of de gewenste doelstellingen nog kloppen met de werkelijkheid. We creëren openheid in de samenwerking tussen partijen waarbij we focus aanbrengen op ieders subonderdeel.  

Branchespecifieke expertise

Wij bieden onze diensten met name aan ondernemingen die actief zijn in de:

Zowel infra als zorg zijn zeer complexe omgevingen waar het resultaat sterk afhankelijk is van de samenwerking in de totale keten. In deze sectoren wordt bovendien veelal gewerkt volgens het principe van hoofdaannemer en onderaannemer in de vorm van een (projectmatige) keten. Naast zaken als kostenbeheersing, sturen we op gezamenlijke kwaliteitsverbeteringen, innovaties en oog voor de klant.