Direct contact? Bel: 035 - 887 77 00

Home > Diensten > Onderzoek & implementatie

Onderzoek & implementatie

Onze dienstverlening is gericht op het ontwikkelen van een optimale samenwerking in de keten zodat het beoogde resultaat op een professionele en efficiënte wijze wordt bereikt. Om te komen tot een goed resultaat, is het van belang dat u de juiste partners selecteert, dat er zicht is op de gemeenschappelijke doelstellingen en dat u grip houdt op de behaalde resultaten. Wij helpen u hierbij met een aantal diensten.

Markt- ketenonderzoek

De Keten onderzoekt de markt op potentiële ketenpartners. Hierbij brengen we verdieping aan op specifieke thema’s zoals innovatie of circulaire economie. Het onderzoek vullen we desgewenst aan met verkennende gesprekken en interviews met sleutelfunctionarissen van eigen en potentiële partnerpartijen.

Selectie van de ketenpartner(s)

Op basis van een vastgestelde heldere scoop en doelstelling realiseren we een zorgvuldig selectie en matchingproces. Dit doen we in samenwerking met uw sleutelfunctionarissen en directie. Ook sluiten we een samenwerkingsovereenkomst met (potentiële) ketenpartners.

Product- en marktteams implementatie

We zorgen voor de inrichting en positionering van product- en marktteams. Daarnaast trainen en begeleiden we het product- en marktteam binnen uw eigen organisatie en/of met een van uw ketens.

Inrichten monitoring ketenmanagement

We ontwikkelen en implementeren het Governance model ten behoeve van de keten. We zetten datamanagement en rapportages op. Op die manier is het mogelijk efficiënt en zo volledig mogelijk te rapporteren aan de betrokken bestuurders en sleutelfunctionarissen. Dit ondersteunt bij het sturen op doelen en het nemen van besluiten.

Monitoring ketenpartners

Het monitoren van de samenwerking met uw ketenpartner kunnen we op structurele basis of op adhoc basis uitvoeren. Bij gesignaleerde problemen kunnen wij u ondersteunen in de vorm van een (nieuwe) nulmeting en indien gewenst met behulp van interventie of mediation.