Direct contact? Bel: 035 - 887 77 00

Home > Over De Keten

Een betere samenwerking in de totale leveranciersketen, dat levert efficiëntie, kostenbesparing en een grotere klanttevredenheid op.

Ons team is samengesteld uit specialisten vanuit verschillende disciplines waaronder ketenmanagement, programmamanagement, contractmanagement, inkoop- en financieel management. Onze expertise zetten we in om samenwerkingen binnen ketens structureel te verbeteren.

Wij zien organisaties die afhankelijk zijn van ketensamenwerking vaak worstelen met vraagstukken als:

  • Hoe realiseren we een duurzame onderlinge samenwerking?
  • Hoe houden we focus op de klant?
  • Hoe houden we samen grip op kosten?
  • Hoe realiseren we een eindproduct of dienst waar de klant behoefte aan heeft?
  • Hoe zorgen we voor een gemeenschappelijke focus?
  • Hoe zorgen we voor innovaties?

We analyseren de huidige situatie, gaan na waar het beter kan en brengen een duidelijke gezamenlijke focus aan. Door focus aan te brengen en elke ketenpartner daarin mee te nemen en verantwoordelijkheid te geven, neemt de kwaliteit van de dienstverlening of het eindproduct toe, dalen kosten, wordt er sneller gewerkt en komt er ruimte om gezamenlijk te innoveren.

Daarom De Keten

  • Kwaliteit samenwerking, diensten en eindproducten nemen toe
  • Grip op kosten
  • Meer ruimte voor innovatie
  • Klanttevredenheid neemt toe