Krijg regie op het Sociaal Domein 

Dienstverlening van De Keten: professioneel en betrokken

De zorg dichter bij de burger organiseren en kwetsbaren in de samenleving, sneller, beter en effectiever kunnen helpen. Dat is het doel van de decentralisatie in het Sociaal Domein. Gemeenten in Nederland hebben de plicht en taak om zich in te spannen voor haar burgers als het gaat om werk, participatie, zelfredzaamheid en jeugdzorg. Dit ligt vast in de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Nieuwe Wet inburgering. Dit complexe speelveld met haar vele zorgverleners vraagt om de juiste visie, strategie en regie. Er zijn uitdagingen in aansturing, financiering, uitvoering, processen, monitoring en evaluatie. De Keten begeleidt gemeenten en zorgverleners op al deze gebieden waarmee zij veel meer grip krijgen op het Sociaal Domein. Dit levert u het volgende op: 

  • Efficiëntie: u kunt de dienstverlening beter afstemmen op de behoeften van kwetsbaren. Zo kunt u de efficiëntie van de dienstverlening verbeteren.
  • Kostenbeheersing: door professionele regievoering op het Sociaal Domein, kunt u de kosten beter beheersen.
  • Betere kwaliteit van zorg: u bent als gemeente en zorgverlener beter in staat om de kwaliteit van de zorg te bewaken. U kunt betrokkenen beter aansturen en controleren op de geleverde kwaliteit.
  • Integrale aanpak: u kunt verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen.
  • Preventie: heeft u regie op het Sociaal Domein,  dan kunt u beter preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat kwetsbaren een beroep moeten doen op zwaardere zorg en ondersteuning.
  • Betere samenwerking: door professionele regievoering op het Sociaal Domein, kunt u beter samenwerken met andere partijen zoals huisartsen en welzijnsorganisaties.
  • Continuïteit: een goede regie draagt bij aan continuïteit in zorg en ondersteuning. Zo voorkomt u dat kwetsbaren tussen wal en schip vallen.

Bekijk het overzicht van al onze diensten hiernaast.

 

 

 

 

Home Diensten