Selecteren en contracteren van marktpartijen

Het bieden van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg valt of staat met het contracteren van de juiste zorgaanbieders in de markt. Onze consultants ondersteunen u bij het (selectie) proces bijvoorbeeld met behulp van een marktconsultatie en/of het opzetten van een aanbestedingstraject. Samen met u formuleren zij doelstellingen en bepalen zij met u een passende inkoopstrategie. Om de juiste marktpartij(en) te kunnen contracteren, bieden we een gefaseerde aanpak. In de uitvoering van elke fase werken de consultants van De Keten nauw samen met verantwoordelijken binnen uw organisatie.

Onze aanpak bestaat uit 3 fases:

  • Fase 1: Doel- en strategiebepaling
  • Fase 2: Doorlopen selectieproces tot en met contractering
  • Fase 3: Implementatie contracten

Neem nu contact met ons op

Home Diensten Contracteren van marktpartijen