Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die aan het samenstellen van deze website is besteed, kan De Keten geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van De Keten.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Home Disclaimer