Krijg nu grip, inzicht en regie op het Sociaal Domein

Zorgkosten rijzen de pan uit. De budgetten vanuit Wmo en Jeugdzorg zijn krap. Tegelijk is er een flinke krapte op de arbeidsmarkt. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een goede regie op de totale keten van cruciaal belang. Hoe meer grip en inzicht nu, hoe meer er gestuurd kan worden op effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit. En uiteindelijk is dat het doel. Hoe effectiever de hulp, hoe minder terugval, hoe lager de kosten. Zo werkt u samen aan minder instroom, een effectieve doorstroom en snellere uitstroom van mensen die hulp nodig hebben.

Sturen op kwaliteit, kosten en tevredenheid

Wilt u binnen de gemeente of organisatie werken aan zorgkwaliteit, efficiëntie en lagere kosten? De eerste stap hierin is het verkrijgen van inzicht. Waar staat u nu? Vraag nu onze Sociaal Domein Scan aan en zet de eerste stap in het verkrijgen van overzicht en inzicht.

Onze Sociaal Domein Scan biedt u een helder inzicht in:

  • Totaal aantal zorgaanvragers
  • Grootste zorgaanbieders
  • Grootste product- en dienstafname
  • Oorzaken van uitputting van het budget
  • Besteding van subsidies

Dit overzicht en inzicht waar mogelijk de eerste prioriteiten liggen, biedt u een duidelijk vertrekpunt om te komen tot een gedegen plan waarbij sturing op kwaliteit, kosten en tevredenheid centraal staan. Uiteindelijk werkt u zo toe naar een gemeente met tevreden burgers die minder vaak een beroep hoeven te doen op zorg.

Sociaal Domein Scan

Vul uw gegevens in, wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Home Scan