Het fundament: een professioneel visiedocument

Grip, inzicht en een professionele samenwerking met alle partijen in het Sociaal Domein begint bij het formuleren van een eenduidige visie van de gemeenten op het Sociaal Domein. Onze consultants helpen bij het ontwikkelen van een gedegen visiedocument. Dit document vormt het fundament onder de keuzes die u als organisatie maakt als het gaat om de gewenste kwaliteit, kosten en resultaten.

Om te komen tot een visiedocument hebben wij een basisprogramma ontwikkeld dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intakegesprek en inventarisatie van de huidige situatie
  • 6 interviews voornamelijk met (strategisch) beleidsmedewerkers
  • 3 multidisciplinaire workshops: van uitvoering tot aan bestuurlijk niveau
  • Opstellen visiedocument samen met (strategisch) beleidsmedewerkers

Afhankelijk van de exacte wensen, passen we het programma aan.

Neem nu contact met ons op

Home Diensten Ontwikkeling visiedocument