Ontwikkeling governance-model bij samenwerkende gemeenten in de totale zorgketen

Zorg voor de kwetsbaren in de samenleving is complex omdat er veel partijen betrokken zijn bij één zorgvraagstuk. We ontwikkelen, optimaliseren en implementeren samen met de opdrachtgevende en betrokkenen binnen/tussen de gemeente(n), het governance-model voor het sociaal domein. Hierin leggen we heldere (verbeterde) processen vast waarbij duidelijk is wie verantwoordelijk is voor wat. Zorg is niet te standaardiseren, de manier waarop de zorg wordt aangepakt wel. Ons basisprogramma om te komen tot een professioneel governance-model bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intakegesprek en inventarisatie van de huidige situatie
  • 6 interviews met bestuurders en juristen
  • 2 workshops voor het bestuurlijk niveau
  • Ondersteuning bij implementatie

Afhankelijk van de exacte wensen, passen we het programma aan.

Neem nu contact met ons op

Home Diensten Ontwikkeling governance-model