Zorg is niet te standaardiseren, de manier waarop de zorg wordt aangepakt wel

Grip, inzicht en regie op het Sociaal Domein zodat de zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving zo goed mogelijk gebeurt. Dat is wat het team binnen De Keten drijft. Omdat er zoveel partijen betrokken zijn in het Sociaal Domein, wet- en regelgeving ingewikkeld is, is samenwerking complex.

Samen met u ontwikkelen we een duidelijke visie en bepalen we een passende strategie. Zo komen we tot heldere processen, professionele budget-, inkoop- en contractafspraken en bijbehorende cultuurontwikkeling. Door vooraf duidelijke afspraken te maken, de kwetsbaren in de samenleving op één te zetten en te focussen op resultaten, neem de effectiviteit toe, wordt uitval minder groot en zullen zorgkosten dalen.

Ons team is samengesteld uit specialisten vanuit verschillende disciplines waaronder ketenmanagement, programmamanagement, contractmanagement, inkoop- en financieel management. Onze expertise zetten we in om samenwerkingen binnen het Sociaal Domein structureel te verbeteren.

Samen met u zoeken we antwoorden op de vragen:

  • Hoe realiseert u een duurzame onderlinge samenwerking?
  • Hoe houdt u focus op de klant?
  • Hoe krijgt en houdt u grip op kosten?
  • Hoe realiseert u zorg waar behoefte aan is?
  • Hoe zorgt u voor een gemeenschappelijke focus en verantwoording?

We analyseren de huidige situatie, gaan na waar het beter kan en brengen een duidelijke focus aan. Door focus aan te brengen en elke partner daarin mee te nemen en verantwoordelijkheid te geven, neemt de kwaliteit van zorg toe en houdt u grip op kosten.

Team bekijken

Home Over De Keten