Contractmanagement en monitoring met data en rapportages

Het managen van contracten in het sociaal domein vraagt om de juiste aandacht en organisatie. Het is belangrijk gemaakte afspraken proactief te evalueren zodat er een helder beeld is van de geleverde prestatie van uw zorgaanbieders. Het goed kunnen monitoren van kwaliteit van zorg en het borgen van afspraken wordt een stuk eenvoudiger als u gebruikmaakt van data en professionele rapportages. Onze consultants gaan met u aan de slag en helpen u bij het inrichten van een dashboard waarbinnen u inzicht krijgt en houdt op de kwaliteit van zorg, de ontwikkeldoelen, de uitgaven en gemaakte afspraken.

Professioneel contractmanagement geeft u de mogelijkheid om grip en regie te houden op gemaakte afspraken met zorgaanbieders. De consultants van de Keten kunnen u begeleiden bij het opzetten van een professioneel proces rondom contractmanagement. Hierbij doorlopen ze samen met u 4 fasen: 

  • Fase 1: Inventarisatie en vastleggen strategie en doelen
  • Fase 2: Bepalen van de complexiteit en vereiste aandacht per contract/leverancier
  • Fase 3: Inrichten van de contractmanagementorganisatie (denk aan processen, formatie, functieprofielen, database)
  • Fase 4: Implementatie en uitvoering: door middel van “Learning on the job” van uw medewerkers en het leveren van tijdelijke extra kennis en capaciteit

Bij fase 1 tot en met 3 werken ze met behulp van workshops en interviews. Bij fase 4 begeleiden onze consultants uw medewerkers en is het mogelijk extra kennis en capaciteit te leveren.

Neem nu contact met ons op

Home Diensten Contractmanagement en monitoring