Intervisiebijeenkomst prestatiegericht werken: een samenvatting

Prestatiegericht werken in het sociale domein
In Utrecht heeft een brede groep van ruim 20 belangstellenden, uit gemeenten en uitvoeringsorganisaties, vanuit verschillende invalshoeken interactief nagedacht en ervaringen uitgewisseld over prestatiegericht werken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Participe Advies en De Keten. De gemeente Venlo was één van de gastsprekers. In dit verslag geven wij een korte weergave en meerdere tips.

Een beweging naar twee kanten
Prestatiegericht werken kost tijd, het uitrollen en implementeren gaat niet vanzelf en heeft naast blijvende aandacht ook een bepaalde doorlooptijd om goed te kunnen beklijven. Wat het goed uitrollen van prestatiedenken en -werken in de weg kan zitten zijn de korte- en lange termijn belangen binnen de gemeente en de maatschappij. De intentie vanuit logisch denken is om over domeinen heen te willen werken en organiseren. In de praktijk gebeurt dit vaak niet. Reden hiervoor is vaak de financiële situatie.

 • Gemeenten zijn bezig en/of denken na over prestatiegericht werken en hoe ze hier invulling aan kunnen geven.
 • Uitvoeringsorganisaties maken ook deze beweging en denken na hoe ze hierin een goede gesprekpartner kunnen zijn, hoe ze hun zichtbaarheid kunnen vergroten, daarbij focus hebben op waar ze van zijn en hoe ze effecten hiervan kunnen meten.

Veranderende rollen
Tijdens de bijeenkomst wordt er gesproken over gemeente en uitvoeringsorganisatie die samen optrekken en samenwerken bij prestatiedenken. Dit lijkt mooi, maar kan er in praktijk voor zorgen dat er een grijs gebied ontstaat en onduidelijk is ‘Wie is waarvan?’ en ‘Wie heeft welke verantwoordelijkheid?’.

Tip 1: Blijf bewust in je eigen rol in denken en doen. Zorg voor eigenaarschap en neem verantwoordelijkheid op je eigen onderdeel.

Relevante randvoorwaarden

 • Burgers zijn onderdeel van het proces, maak duidelijk op welke manier en waar hun bijdrage ligt
 • Opdrachten voor uitvoeringsorganisaties zijn voor meerdere jaren (3 tot 4 jaar), dan kan er sprake zijn van de zo noodzakelijke leercurve
 • Gebruik van dezelfde taal en definities
 • Op tijd beginnen met het ontwikkelproces
 • Gezamenlijke uitgangspositie en eigenaarschap voor ieder zijn eigen onderdeel
 • Vertrouwen hebben en verantwoordelijkheid nemen
 • Breed draagvlak
 • Rekening houden met de politieke cyclus 

Tip 2: Neem de raad en het bestuur mee bij het formuleren van effecten: het ‘WAT’

Gemeente Venlo over de verhouding tussen de gemeente en partners
Als gastspreker namens de gemeente Venlo deelde Selaine Soons haar ervaringen met prestatiegericht werken met Beschermd Wonen / Beschermd thuis. De gemeente gaat over het effect. Effecten zijn veel breder dan de inkoop of afschalen naar algemene voorzieningen. Wat wordt er met het effect beoogd en welke partners dragen hieraan bij? Ieder zal daar een eigen stukje van de taart willen hebben of krijgen, veelal vanuit zijn eigen kader/expertise. Uitvoeringsorganisaties gaan over hun expertise en de prestaties - welke bijdrage lever je aan de effecten? Oftewel, het Hoe.

Tip 3: Investeer in de relatie, zowel tussen de gemeente en aanbieders en de keten in de breedste zin.

Kritieke Prestatie-Indicatoren
Bij prestatiegericht werken en denken wordt gesproken over een KPI. Deze indicator geeft de beweging weer, in bijvoorbeeld een percentage, die gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld: 85% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar voldoet aan de “beweegnorm”, of 90% van de deelnemers “welzijn op recept” is tevreden over de begeleiding.

Tips van de deelnemers
Naast: ‘Neem de tijd en de ruimte’, ‘Prestatiedenken… en ga het doen’ en ‘Doe het samen!’, hadden de deelnemers de volgende tips:

 • Doe je huiswerk
 • Ontwikkel samen definities
 • Onderbouw je inzet
 • Geef een integrale opdracht
 • Bied en creëer oefenruimte 

Meer weten?
Bent u benieuwd hoe u het prestatiegericht werken kunt toepassen? Welke meerwaarde deze werkwijze heeft voor het behalen van uw doelstellingen? Hoe u meer met minder kunt doen door anders samen te werken? Wij komen graag bij u langs om onze ervaringen met u te delen!

Home Nieuws Intervisiebijeenkomst prestatiegericht werken: een samenvatting