Joulz Energy Solutions - De Keten

Joulz Energy Solutions is dé specialist in ontwerp, bouw en onderhoud van complexe midden- en hoogspanningsinstallaties. Zij helpen netbeheerders, railbeheerders, energie opwekkers en zakelijke klanten met uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt.

Opdracht aan De Keten

Zet een categorie-gestuurde keten op, gericht op samenwerking, kwaliteit en efficiency.

Aanpak

In samenwerking met de directie stelden we vast welke categorieën noodzakelijk waren. Dit waren: Bouwkundig, Civiel, Engineering, Panelenbouw. Per categorie formuleerde De Keten deelproducten en werden  samenwerkingspartners uit (meestal) bestaande relaties geselecteerd. We organiseerden een kick-off met partijen om de gezamenlijke doelen goed met elkaar in beeld te hebben en te houden. Daarnaast richtten we het Governance model in om gezamenlijke en gestructureerd te rapporteren en tegelijk te werken aan de verschillende doelen. Onderdeel hiervan was een ingericht enquêtetool die input leverde voor de periodieke projectevaluatie. In de jaaragenda werden vaste momenten gereserveerd met de betrokken partijen de ontwikkeling te bespreken aan de hand van een vaste agenda. Waar nodig konden we direct bijsturen. De volgende disciplines participeerden hierin: directie, lijnmanagement, projectleiders, kwaliteitsmanagers, werkvoorbereiders, calculators, tendermanagement, sales, inkoop, financiën.

Resultaat (korte termijn)

  • Er wordt sneller geschakeld bij Tenders, er vindt eerdere afstemming, er wordt betere kwaliteit geleverd en er is meer bereidheid tot het nemen van verantwoordelijkheid.
  • Er is meer duidelijkheid voor alle (interne en externe) partijen, betere sturing (en handhaving) op doelen zowel intern als extern en dus ook meer commitment.
  • Houding en gedrag zijn verbeterd: minder “zij en wij”, meer “wij”.
  • Er is een volledige ingerichte E-tool waar informatie op 1 platform actief beheerd en informatie gedeeld kan worden van offerte trajecten, contractbeheer en management tot en met prestatiemetingen.

Resultaat (lange termijn)

De verwachte resultaten liggen op het gebied van meer rendement op projecten, bij alle ketendeelnemers, verbeterde kwaliteitsmanagement, veiliger werken, meer continuïteit.

Reactie opdrachtgever

 Joost van Gemeren: "In mijn functie als Hoofd Engineering & Advies bij Joulz heb ik samengewerkt met Martin Schreuder. Om professionele integrale ontwerpen te realiseren, heb ik samen met Martin een RFI voor ingenieursdiensten opgestart, beoordeeld en 20 partijen gecontracteerd in een vijftal verschillende productgroepen. Martin heb ik ervaren als een zeer professionele partner. Hij heeft een natuurlijke leiderschapsrol richting zowel de interne organisatie als de externe ingenieurspartijen. Hij houdt de doelstelling duidelijk voor ogen. Hij heeft de ambitie van de vakgroep Engineering & Advies vertaald in de acties. Daarbij rekening houdend met andere afdelingen zoals inkoop, sales en projectmanagement. Martin gaf sturing aan de juiste middelen, faciliteiten en voorwaarden waardoor het primaire proces soepel is verlopen. Het uiteindelijke resultaat is dat er 20 gecontracteerde partijen zijn geselecteerd waarmee Joulz integrale ontwerpen kan realiseren."

Home Nieuws Joulz Energy Solutions - De Keten