Verslag: Customer of Choice in de Infra 23 okt '19

Op 23 oktober heeft De Keten in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een workshop georganiseerd omtrent het thema Customer of Choice in de Infra. Dit als vervolg op de succesvolle eerste workshop een jaar eerder. Een aantal deelnemers van de vorige workshop is met dit thema aan de slag gegaan en inmiddels kunnen de eerste ervaringen gedeeld worden.

De workshop werd daarom opgezet met het oog op het samenbrengen van deze ervaringen en het delen van de meest recente academische inzichten. Aanwezig waren vertegenwoordigers van vele vooraanstaande organisaties uit de keten van de Infra van Energie en Telecom, met voor ons zowel nieuwe als bekende gezichten.

De hoofdvraag van deze editie luidde:

                Partner of Choice in the infra, hoe word je dat?

Dit vraagstuk werd in een ontspannen setting – gefaciliteerd door Leerhotel het Klooster te Amersfoort - verkend in een steeds verdiepend drieluik: vertrekkend vanuit de actuele theorie, illustrerend middels een aansprekend praktijkvoorbeeld en nieuw uitgevoerd praktijkonderzoek in de Infra sector zelf.
Dit drieluik werd gepresenteerd door Niels Pulles en Gregor Mollers van de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij interactie tussen en met de deelnemers gelijk extra inzicht bood in de struikelblokken die binnen de Infra worden ervaren. Niels presenteerde de actuele theorie rondom het concept Customer of Choice en de achtergrond daarvan, met voorbeelden uit onder andere de automotive industrie. In het aansluitende praktijkvoorbeeld wist Niels in detail in te gaan op de succesfactoren – en ook enkele verrassende missers! – voor het uitvoeren van een Customer of Choice strategie, die een opdrachtgever zeer goed wist te benutten om zo voorsprong te realiseren op de concurrentie.

Daarna kon Gregor zijn verhaal doen, over het door hemzelf uitgevoerde onderzoek: in hoeverre is Customer of Choice kansrijk in het unieke en projectmatige landschap van de Infra. Hierin heeft hij aan de hand van de invalshoeken ‘Customer attractiveness en ‘Supplier satisfaction’ gekeken naar de complexiteit van Projecten in de zin van technische complexiteit en organisatorische complexiteit. Tezamen dragen deze factoren allemaal bij aan de relatie tussen opdrachtgever en klant en dus ook het potentieel tot het worden van een Customer of Choice.

Aansluitend werd er door de deelnemers in drie rondetafelgesprekken stilgestaan bij 2 centrale vragen:

  • Welke uitdagingen ligger er nog? (we mochten even “zeuren”)
  • Welke projecten zijn geschikt om mee te beginnen? (wat kan er wel)

Hierop volgde de nodige discussie, kansen en praktijkvoorbeelden: het onderwerp leeft en het goede nieuws is dat er nog veel te behalen valt!

 

Indien uw organisatie meer wilt weten over dit thema, neem contact met ons op via info@deketen.nl

Op verzoek zijn beschikbaar:

1. Samenvatting en conclusies van het onderzoek van Gregor Mollers;

2. Hoe start je nu zo’n traject Customer of choice op?  “Mobilising supplier resources by being an attractive customer: relevance, status and future research directions” door Niels J. Pulles, Chris Ellegaard, Holger Schiele, Hanne Kragh.

Home Nieuws Verslag: Customer of Choice in de Infra 23 okt '19