Martin Schreuder

Partner
Martin Schreuder

Als hands-on manager realiseert Martin verbeteringen op diverse terreinen zoals leveranciersmanagement, categorie- en contractmanagement. Daarbij inspireert hij de organisatie en de ketenpartners en laat hij medewerkers inzien waar ze meer toegevoegde waarde kunnen realiseren door samenwerking en doelgerichtheid.

Hij creëert een klimaat waarbinnen alle betrokkenen onafhankelijk van elkaar het gezamenlijke onderschreven proces invulling geven. Hij maakt betrokkenen bewust van ieders toegevoegde waarde voor het gehele proces en het doel. Hierin acteert hij op pragmatisch wijze als verbinder, procesmanager en creatieveling. Martin is mede door zijn opgedane kennis en kunde als lijnmanager, programmamanager en consultant bij private en publieke ondernemingen in staat om veranderprocessen en doelstellingen te realiseren in complexe en politieke werkomgevingen.

Het opzetten van een visie en de uiteindelijke implementatie van de diverse inhoudelijke verandertrajecten, al dan niet langs thematische lijnen, vergen een bepaalde standvastigheid waar Martin aantoonbaar over beschikt.

Terug naar het overzicht

Home Team Martin Schreuder