Infra in de energie- en datasector

Herkenbaar? Een straat die al heel lang openligt. Dicht wordt gegooid en toch weer open moet. Dit levert veel overlast op voor bewoners, winkeliers en alle overige belanghebbenden. Bovendien zijn er hoge kosten mee gemoeid.

In de infra werken veel zelfstandige ondernemingen die elk hun eigen expertise meebrengen. We zien dat door die veelheid aan bedrijven, stappen in een proces niet altijd efficiënt worden genomen. Vaak wordt er pas een volgende stap gezet als de eerdere helemaal is afgerond. Deze werkwijze leidt tot verspilling van tijd, geld en kwaliteit.

Onze aanpak

De Keten brengt met behulp van een scan alle betrokken partijen in de energie- en/of datasector in kaart. We brengen de partijen zoals leveranciers, aannemers, opdrachtgevers en stakeholders bij elkaar en focussen op integrale ketensamenwerking. De samenwerking is gebaseerd op gelijkheid van de deelnemers en wordt professioneel opgezet. Tegelijkertijd blijft iedere ketenpartner zelfstandigheid, specialisme en verantwoordelijkheid houden. Binnen de samenwerking committeren partijen zich aan de beoogde doelstellingen en blijven we focussen op het gewenste eindresultaat. We maken concrete afspraken over de te behalen resultaten. Bovendien sturen we op financiën, planning, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Transparantie, verantwoordelijkheid nemen en elkaar houden aan de projectdoelstelling, zijn essentiële waardes die wij toevoegen.

Case bekijken

Diensten bekijken

Home Voor wie Infra in de energie en data sector